Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Wiele osób uwielbia podróżować. To idealny sposób na poznawanie nowych miejsc, nowych kultur oraz sposób na przeżycie niezapomnianych przygód. Zanim jednak wyruszymy na daleki wojaże, warto zastanowić się nad tym czy nie powinniśmy wykupić ubezpieczenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest ubezpieczenie turystyczne i niestety przekonują się o tym w sytuacji, kiedy coś im się stanie.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Wyjeżdżając w podróż, wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie i nieprzewidziane wypadki. Trudno wszystko przewidzieć, ale możemy sprawić, ze potencjalne problemy nie będą bardzo uciążliwe. Sposobem na to jest ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj dostępne jest w różnych pakietach, które możemy dopasować do swojego spędzania urlopu. Inaczej potraktuje nas ubezpieczyciel gdy planujemy wakacje na plaży, a inaczej gdy będziemy latać na motolotni i lądować w oceanie pełnym rekinów.

Każda osoba, która decyduje się na wyjazd, powinna posiadać ubezpieczenie. Z niewielką stosunkowo kwotę mamy zapewniony spokój i pokrycie wielu kosztów, które mogą wynikać w sytuacji, gdy wylądujemy w szpitalu.

Kiedy pomoże nam ubezpieczenie?

Po pierwsze, warto wiedzieć, że ubezpieczenia turystyczne dostępne online nie są tylko dla ludzi, którzy planują zdobywanie zimą K2. Wiele osób podczas urlopu ulega różnym wypadkom w najzwyklejszych sytuacjach. Może to być skręcenie lub złamanie nogi na schodach. Nie zawsze wystarczy nasze ubezpieczenie. Kolejnym elementem jest transport medyczny. W sytuacji poważniejszego urazu, koszty transportu medycznego mogą wynieść kilkaset tysięcy złotych. W takiej sytuacji ubezpieczenie z ZUSu nie pokryje tych kosztów. Kolejnym elementem jest pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją. Doceni to każdy, kto będzie musiał przechodzić wielomiesięczne rehabilitacje.

W przypadku gdy wypadek zdarzy się w górach, to czasem udział wyspecjalizowanej ekipy ratunkowej związane jest z poniesieniem całkiem sporych kosztów. Oczywiście mając wykupione ubezpieczenie, nie musimy się tym martwić. Wówczas pokryte zostanie to w ramach polisy. To szczególnie ważne dla Polaków, którzy są przyzwyczajeni do darmowej pomocy GOPR. W wielu krajach jednak z taką pomoc trzeba zapłacić.

 

Dobra polisa powinna również zawierać dodatki, które poszerzą nasz komfort i zagwarantują nam spokojniejsze wakacje. Do takich dodatkowych ubezpieczeń zaliczyć można assistance, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czy też zgubionego bagażu.

Czym jest polisa ubezpieczeniowa w świetle prawa cywilnego?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa w świetle prawa cywilnego?

De lege lata w polskim prawie nie ma wymogu zachowania szczególnej formy dla zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotyczy to również formy pisemnej. Umowa ubezpieczenia może zatem dojść do skutku w każdy sposób, byle zostały złożone zgodne oświadczenia woli. Mimo to, duże znaczenie w praktyce ma okoliczność, że zaniechanie zachowania formy pisemnej może pociągać za sobą uciążliwe trudności dowodowe (zob. art. 74 k.c.). W związku z tym art. 809 k.c. przewiduje, że ubezpieczyciel ma obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy w dokumencie ubezpieczenia. Właśnie ten dokument to polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie/).

Rola polisy w procesie zawierania umowy ubezpieczenia

 W treści dokumentu przewidzianego przez art. 809 k.c. powinny znaleźć się najważniejsze składniki kontraktu, którymi są przede wszystkim:

– oznaczenie ubezpieczającego, ubezpieczyciela i ubezpieczonego (jeśli umowa jest zawierana na cudzy rachunek, zob. art. 808 k.c.),

– datę jej zawarcia, czas przez jaki ma trwać, rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot,

– wysokość składki, górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia, które znajdują zastosowanie do danej umowy.

W razie wątpliwości co do momentu zawarcia umowy, uważa się ją za zawartą w chwili doręczenia ubezpieczającemu polisy (art. 809 § 2 k.c.). Tak dzieje się co do zasady, bowiem art. 811 przewiduje wyjątek: jeśli w odpowiedzi na ofertę złożoną przez ubezpieczającego firma ubezpieczeniowa doręcza mu polisę, której postanowienia są mniej korzystne od treści jego oferty, zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek poinformowanie o tym ubezpieczającego w piśmie przesłanym wraz z polisą i wyznaczyć termin na złożenie sprzeciwu (co najmniej 7 dni). Jeśli ubezpieczyciel nie dopełni swych obowiązków, zmiany na niekorzyść ubezpieczającego są bezskuteczne, zaś umowa ubezpieczenia jest zawarta w myśl warunków złożonej przezeń oferty (art. 811 § 1 k.c.). Jeżeli brak sprzeciwu, umowa staje się skuteczna zgodnie z treścią polisy. Następuje to pierwszego dnia po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu (art. 811 § 2 k.c.).

Z orzecznictwa

W wyroku z 4 kwietnia 2013 r., VI ACa 1324/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że ponieważ dokument polisy jest jedynie dowodem zawarcia umowy, zawsze możliwe jest uznanie umowy za ważną nawet jeśli owego dokumentu brak. Sąd Najwyższy zauważył natomiast, że Kodeks cywilny nie wymaga zachowania formy pisemnej nie tylko dla umowy ubezpieczenia, lecz również dla oferty jej zawarcia skierowanej przez ubezpieczającego do zakładu ubezpieczeń (wyr. Z 16 listopada 2006 r., II CSK 181/06).

Warto pamiętać, że postanowień umowy ubezpieczenia nie określa jedynie polisa, lecz również oferta zawarcia umowy o danej treści. Pełna i wszechstronna, a zatem prawidłowa, wykładnia umowy nie może pomijać całokształtu treści wyrażonych na piśmie przez jej strony, zatem również wniosku ubezpieczeniowego, który określa przedmiot ochrony i jej zakres. Dzieje się tak, gdyż utrwalone za pomocą pisma pojęcia i sformułowania wraz z systematyką i budową aktu umowy są kluczowe dla określenia woli stron (wyr. SN z 14 lipca 2006 r., II CSK 64/06).

 

Spokojne wakacje z ubezpieczeniem turystycznym

Spokojne wakacje z ubezpieczeniem turystycznym

Dla wielu ludzi podróże są nieodzownym elementem ich życia. Uwielbiają odwiedzać najdalsze zakątki świata, poznawać kulturę i ciekawych ludzi. Zazwyczaj osoby takie wiedzą, jak ważna jest rola odpowiedniego przygotowania się do takiej podróży. Jak ważne jest, posiadanie specjalnego ubezpieczenia. Jednak wiele osób, które jadą na wakacje pierwszy lub drugi raz na zagraniczny wyjazd, nie zdają sobie sprawy jak dużym problemem może być zwykłe skręcenie nogi. Właśnie dla nich jest ten artykuł, którego dowiedzą się, co dają ubezpieczenia turystyczne.

Po co mi ubezpieczenie?

Jadąc na urlop lub nad ciepłe morze lub zwiedzać obce miasta nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu rzeczy. Dotyczy to zwłaszcza naszego zdrowia związanego z potencjalnym wypadkiem i koniecznością pobytu w szpitalu. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale możemy sprawić, że konsekwencje z tym związane zostaną ograniczone niemalże do zera. Najlepszym sposobem na to jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Wybór na rynku jest bardzo szeroki i każdy bez problemu powinien znaleźć odpowiednie ubezpieczenie dopasowane do swoich preferencji. Zakres ubezpieczenie i wysokość składki w dużej mierze będzie zależało od aktywności jak planowanego miejsca odpoczynku. Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu za niewielką kwotę mamy zagwarantowany spokój.

W jakich sytuacjach pomoże nam ubezpieczenie?

Wiele osób uważa, że ubezpieczenie turystyczne potrzebne jest dla ludzi, którzy wykorzystują urlop bardzo aktywnie. To jedna nie jest prawa. Ubezpieczenie turystyczne potrzebne może być w bardzo prozaicznych przypadkach. Na przykład możemy skręcić nogę wychodząc z hotelu. W takiej sytuacji może okazać się, że nasze ubezpieczeni z ZUSu nie jest wystarczające. Kolejnym takim przykładem może być konieczność transportu medycznego. Może być tak, że na wskutek urazu nie będziemy mogli samodzielnie wrócić do kraju. Transport medyczny może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tego też nam nie pokryje ubezpieczenie z karty EKUZ. Również w przypadku konieczności wielomiesięcznej rehabilitacji ubezpieczenie może okazać się bardzo przydatne. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w przypadku wypadku w górach GOPR nam pomoże za darmo. Za granicą jednak tak nie jest i w wielu przypadkach musimy pokryć koszty związane z akcją ratunkową, co jak łatwo sobie wyobrazić nie jest tanie.

Wiele polis ma również dodatkowe elementy dodane do polisy jak ubezpieczenie OC czy też ubezpieczenie zagubienia bagażu.